Cum sa intabulezi casa? Acte necesare, costuri prevazute, timp pierdut

Pentru ca preturile imobiliarelor au mai scazut datorita crizei economice, ne gandim din ce in ce mai mult la achizitionarea unui imobil.

Fie ca ne gandim la asta ca la o investitie pe viitor, fie ca avem nevoie de o casa sau un teren ne lovim mai mereu de agentiile imobiliare.

Pentru cei care nu vor sa apeleze la serviciile unor astfel de agentii am strans cateva informatii cu privire la intabulare si cadastru.

Mai intai sa lamurim ce reprezinta fiecare in parte.

Intabularea sau inscrierea in Cartea Funciara, reprezinta “cartea de identitate” a imobilului. Inscrierea se face la Registrul de Carte Funciara.

Cum se face?

Cartea funciara se deschide la cerere, pe baza documentatiei cadastrale si a actului juridic privind constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate.

Ce acte sunt necesare?

– cerere de inscriere- dovada platii tarifului de inscriere- documentatia cadastrala intocmita de o persoana autorizata- actul autentic prin care s-a constituit ori s-a transmis dreptul de proprietate

Cadastrul este un sistem unitar de evidenta a proprietatilor, terenurilor si constructiilor permanente pe baza planurilor cadastrale.

Cadastrul asigura:

– identificarea amplasamentului terenurilor si constructiilor- o inregistrare corecta a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si constructiilor- un sistem de impozitare realist

Cum se face (intocmirea documentatiei)?

Documentatia tehnica pentru obtinerea numarului cadastral se intocmeste de catre o persoana fizica sau juridica autorizata pentru executia acestui tip de lucrari.

Ce acte sunt necesare?Pentru intocmirea documentatiei cadastrale, proprietarul trebuie sa asigure accesul si identificarea limitelor imobilului respectiv si sa puna la dispozitia persoanei autorizate, o copie dupa actul de identitate, dupa actele de proprietate si schitele aferente (daca acestea exista).

Acte necesare cadastru si intabulare apartament:

– Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii dintre care una legalizata;- Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara ;- Acte de indentitate ale proprietarului / proprietarilor – in doua copii;- Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;- Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat.

Acte necesare intabularii apartamentelor:

– Plan de situatie intocmit de un inginer autorizat- Contract de vanzare- cumparare legalizat la notar- Proces verbal de predare- primire legalizat la notar- Adeverinta achitarea integrala a pretului- Certificat fiscal

Tarife percepute pentru intocmirea actelor:

– Prima inregistrare a apartamentelor in cadastru si cartea funciara – 100 lei- Prima inregistrare a imobilelor in cadastru si cartea funciara – 120 lei- Inscrierea constructiei – corp constructie – 50 lei + 0,05% din valoarea de impozitare- Dezmembrarea terenurilor supuse exproprierii – 10 lei- Comasare (extravilan) – imobil rezultat – 120 lei- Comasare (intravilan) – 120 lei- Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor – 50 lei- Actualizare informatii cadastrale – 50 lei- Inscriere condominiu – 100 lei- Intabulare drept de ipoteca sau privilegiu – 100 lei + 0,1% din valoarea creantei garantate- Infiintare carte funciara – imobil – 60 lei- Alte transcrieri, inscrieri sau notari, inclusiv radierea – 50 lei- Consultarea cartii funciare – 5 lei pentru fiecare exemplar in parte- Eliberarea extrasului de carte funciara pentru informare  – 20 lei- Eliberarea certificatelor de sarcini – 100 lei- Eliberarea extrasului de carte funciara pentru autentificare – 40 lei.

Intabularea si inscrierea in Cartea Funciara dureaza aproximativ o luna.

Tarife si pret cadastru apartamente:

– Garsoniera: regim normal-240 ron, regim urgenta-600 ron- Apartament cu 2 camere: regim normal-290 ron, regim de urgenta-600 ron- Apartament cu 3 camere: regim normal-340 ron, regim de urgenta-600 ron- Apartament cu 4 camere: regim normal-390 ron, regim de urgenta-600 ron- Apartament cu mai multe camere: regim normal-390+50 ron/camera, regim de urgenta-600 ron+50 ron/camera

Nu rata
Pe acelasi subiect